Nektar Kagujevac
Janka Veselinovića 3, 34000 Kragujevac, 034/371 501
Nektar Kagujevac
Janka Veselinovića 3, 34000 Kragujevac, 034/371 501
Nektar Kagujevac
Janka Veselinovića 3, 34000 Kragujevac, 034/371 501
Nektar Kagujevac
Janka Veselinovića 3, 34000 Kragujevac, 034/371 501
Nektar Kagujevac
Janka Veselinovića 3, 34000 Kragujevac, 034/371 501
Nektar Kragujevac
Janka Veselinovića 3, 34000 Kragujevac, 034/371 501
Nagrade
za kvalitet naših proizvoda
Nagrade
za kvalitet naših proizvoda
Nagrade
za kvalitet naših proizvoda
Nagrade
za kvalitet naših proizvoda

 

Povezivanjem stečenog iskustva sticanog od 1970. godine sa savremenim tokovima u oblasti pčelarstva, sa ciljem modernizacije postojećeg načina pčelarenja, nastala je Pčelarska kompanija ”NEKTAR”, koja je danas u mogućnosti da odgovori na sve zahteve savremenog pčelarstva.

Uspešno poslujemo već od 1994. kada smo osnovani, pri čemu smo dostigli visok nivo svog razvoja. Savremenom tehnologijom bavimo se proizvodnjom pogačica za prihranu pčela, satnih osnova, meda, rojeva i matica. Naši proizvodi godinama nalaze put do kupaca širom naše zemlje i čitavog Balkana. Distribuciju proizvoda obavljamo sami našim transportnim vozilima.

Na našem pčelinjaku ima oko 900 pčelinjiih zajednica.

Nalazimo se u Kragujevcu.